Vannkjølere

Vannkjølere

Frittstående vannkjølere med stor kapasitet

Både hoteller, kantiner, restauranter, skoler og andre har behov for selvstendige vanndispensere. Det kan være enkle kjølere der man drikker direkte fra en liten fontene eller man kan fylle en flaske eller et beger fra en langhalset kran.

Frittstående enheter leveres også som benkmodeller der man har de samme mulighetene til å tappe temperert, avkjølt og avkjølt vann med CO2.

C:Documents and SettingsAntonioDesktopzerica v.01-2012HD.pdf
C:Documents and SettingsAntonioDesktopzerica v.01-2012HD.pdf
C:Documents and SettingsAntonioDesktopzerica v.01-2012HD.pdf
Bilde 33 TIVOLI TOP

Sentral vannkjøler med tappesteder

Hoteller, restauranter og kantiner (HoReKa) stiller gjerne andre krav til dikkevannsdispensere enn en familie eller en småbedrift. HoReKa vil ha enheter med stor kapasitet og ekstra lang levetid.

Lavt plassbehov er viktig. Derfor er det mulig å velge modulære systemer med:

  • 1 sentral kjøleenhet med eller uten CO2 som kobles opp mot
  • Ett eller flere tappesteder med ett-løps kran med avkjølt vann
  • Ett eller flere tappesteder med to-løps kran for temperert vann og avkjølt vann
  • Ett eller flere tappesteder med tre-løps kran for temperert vann, avkjølt vann med og uten CO2